مرضیه زاهدی

کارشناس ارشد روان‌شناسی

نویسنده

شاعر

مولف سه کتاب علمی در حیطه‌ی روان شناسی

مشاور خانواده

روان‌درمانگر

مسلط به درمانگری با رویکردهای: CBT, CAT و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

مرضیه زاهدی
مرضیه زاهدی
مرضیه زاهدی
مرضیه زاهدی

کارشناس ارشد روان‌شناسی

نویسنده

شاعر

مولف سه کتاب علمی در حیطه‌ی روان شناسی

مشاور خانواده

روان‌درمانگر

مسلط به درمانگری با رویکردهای: CBT, CAT و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

برچسب: تبدیل پایان نامه به کتاب

دی ۱۶, ۱۴۰۲ تبدیل پایان نامه به کتاب _انتشارات حوزه مشق

راهنمای تبدیل پایان‌نامه به کتاب پژوهشگرها و دانشجوهای شرکت‌کننده در آزمون دکتری برای تقویت رزومه‌شان دنبال تبدیل پایان‌نامه به کتاب…