مرضیه زاهدی

کارشناس ارشد روان‌شناسی

نویسنده

شاعر

مولف سه کتاب علمی در حیطه‌ی روان شناسی

مشاور خانواده

روان‌درمانگر

مسلط به درمانگری با رویکردهای: CBT, CAT و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

مرضیه زاهدی
مرضیه زاهدی
مرضیه زاهدی
مرضیه زاهدی

کارشناس ارشد روان‌شناسی

نویسنده

شاعر

مولف سه کتاب علمی در حیطه‌ی روان شناسی

مشاور خانواده

روان‌درمانگر

مسلط به درمانگری با رویکردهای: CBT, CAT و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

مقالات
دی ۲۷, ۱۴۰۲ اثری از سیده مرضیه زاهدی

سادگی در چهره‌ دارم، زیرکی در هر غزل! ساخته از من صدا و چهره‌ای دیگر غزل گاهی از عشق و…

دی ۲۷, ۱۴۰۲ اثری از سیده مرضیه زاهدی

حرف با من می زنی پاییز عاشق می شود! قطره های ریز باران نیز عاشق می شود فکر تو هر…